Import

⟵ Wstecz
broker logo

Masz już wczytane dane!

Możesz usunąć 👇 wcześniej wczytane dane lub importować kolejne pliki.

Usuń wszystkie wczytane dane

Dla Degiro są 2 osobne typy importu.
Po wczytaniu jednego zmień typ importu na drugi przed wczytaniem kolejnego pliku.
Plik o nazwie Transactions.csv jest dla typu [Degiro] Transakcje.
Plik o nazwie Account.csv jest dla typu [Degiro] Przegląd Rachunku.

Pojedynczy plik

W przypadku krótkich transakcji koniecznie wczytaj wszystkie pliki ([Transactions.csv]) transakcji jednocześnie.

Trybu krótkich transakcji należy używać wyłącznie przy chronologicznym wczytywaniu raportów. Tzn. od pierwszej transakcji na danym koncie brokera nawet jeśli są one sprzed kilku lat. Wszystkie ujemne liczby akcji będą automatycznie traktowane jako pozycja krótka CFD. Jeśli dla danej platformy obsługiwane jest wczytywanie wielu plików jednocześnie, aplikacja sama zadba o chronologiczność.

Ten broker nie informuje o operacjach SPLIT, MERGE lub zmiany symbolu.

Może to skutkować błędami związanymi z ciągłąścią operacji.

Jeśli w okresie obejmującym raport zdarzyła się taka operacja:

Dodaj (wyłącznie w notatniku!) wiersz dla operacji na końcu raportu

SPLIT:

KG_SPLIT,[data operacji bez czasu],[Symbol/Ticker],[Z liczby],[Na liczbę]

Przykład(4 akcje za 1): KG_SPLIT,2021-07-20,NVDA,1,4

Zmiana symbolu:

KG_RENAME,[data operacji bez czasu],[Z Symbolu],[Na symbol]

Przykład(z NAKD na CENN): KG_RENAME,2021-12-22,NAKD,CENN

Eksport

Wyeksportuj transakcje