Import / Eksport Transakcji

Import

Importuj plik z
Zmień
Pojedynczy plik

Plik o nazwie Transactions jest dla typu [Degiro] Transakcje. Plik o nazwie Account jest dla typu [Degiro] Przegląd Rachunku.

[By wczytać pojedyńcze pliki chronologicznie ta opcja musi być wyłączona]

W przypadku krótkich transakcji koniecznie wczytaj wszystkie pliki transakcji jednocześnie.

Trybu krótkich transakcji należy używać wyłącznie przy chronologicznym wczytywaniu raportów. Tzn. od pierwszej transakcji na danym koncie brokera nawet jeśli są one sprzed kilku lat. Wszystkie ujemne liczby akcji będą automatycznie traktowane jako pozycja krótka CFD. Jeśli dla danej platformy obsługiwane jest wczytywanie wielu plików jednocześnie, aplikacja sama zadba o chronologiczność.

Ten broker nie informuje o operacjach SPLIT, MERGE lub zmiany symbolu.
Może to skutkować błędami związanymi z ciągłąścią operacji.
Jeśli w okresie obejmującym raport zdarzyła się taka operacja:
Dodaj (wyłącznie w notatniku!) wiersz dla operacji na końcu raportu
SPLIT:
KG_SPLIT,[data operacji bez czasu],[Symbol/Ticker],[Z liczby],[Na liczbę]
Przykład(4 akcje za 1): KG_SPLIT,2021-07-20,NVDA,1,4

Zmiana symbolu:
KG_RENAME,[data operacji bez czasu],[Z Symbolu],[Na symbol]
Przykład(z NAKD na CENN): KG_RENAME,2021-12-22,NAKD,CENN

Eksport

Wyeksportuj transakcje